Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
"Clinica" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
e-rejestracja
Strona główna Chirurgia Ortopedia Stomatologia Rehabilitacja Pracownicy O nas
Aktualności Godziny przyjęć POZ Poradnie Cennik Galeria zdjęć Kontakt / Jak dojechać?

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

e-rejestracja

RODO

Klauzula informacyjna dotyczca pacjentów

  • 1. Szanowna Pacjentko, Szanowny Pacjencie – Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ Clinica, Gruszczyce 111, 98-235 Baszki, NIP 8271145370, REGON 730309241, zwany dalej: „Administratorem”. Moesz skontaktowa si z Administratorem bezporednio lub za porednictwem powoanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych, piszc na adres: biuro@clinica.pl lub telefonujc pod numer: 43 829 00 10.
  • 2. Twoje dane przetwarzane s w celu ochrony stanu zdrowia, wiadczenia usug medycznych, zarzdzania udzielaniem tych usug oraz leczenia. Podstaw prawn przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • 3. Twoje dane osobowe przetwarzane s wycznie w zakresie zwizanym z realizacj powyszych celów. Nie udostpniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upowanionych na podstawie przepisów prawa.
  • 4. Administrator nie zamierza przekazywa Twoich danych do pastwa trzeciego ani do organizacji midzynarodowych.
  • 5. Twoje dane bd przechowywane nie duej ni jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony waciwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • 6. Masz prawo da od Administratora dostpu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak równie masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostpnienia dokumentacji medycznej zostay okrelone przez przepisy polskiego prawa.
  • 7. W zwizku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysuguje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • 8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy kadego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  • 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bdzie podejmowa wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bdcych wynikiem profilowania*.* Profilowanie oznacza dowoln form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególnoci do analizy lub prognozy aspektów dotyczcych pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa, wiarygodnoci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si.